WŁÓKNO CERAMICZNE CERDIS 1260

Włókno ceramiczne luzem składa się z masy losowo ułożonych, puszystych, ogniotrwałych włókien o różnych długościach. Otrzymuje się je poprzez rozwłóknianie stopionej mieszaniny kwarcu i tlenku glinu w strumieniu gazu.
Włókno ceramiczne luzem posiada wyjątkową stabilność termiczną i zachowuje początkową miękką strukturę włóknistą do maksymalnej temperatury stosowania.
Włókno luzem nie zawiera spoiwa, tylko niewielką ilość środka nawilżającego, jednak nie emituje oparów ani zapachu w trakcie pierwszego wypału.

Właściwości:

• Włókno ceramiczne jest odporne na nagłe zmiany temperatury
• Nie przepuszcza promieniowania podczerwonego co pozwala na utrzymanie niskiej przewodności cieplnej w wysokich temperaturach
włókno akumuluje bardzo niewielką ilość ciepła podczas nagrzewania
• Włókna charakteryzują się wysoką czystością są chemicznie obojętne, przez co nie ulegają korozji
• Włókno jest sprężyste oraz wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne
• Nie wchodzi w reakcje z cegłami glinowymi w typowym zakresie temperatury zastosowania,

Zastosowanie:

• Materiał uszczelniający do bieżących napraw izolacji oraz wypełnianie nierówności, rys i pęknięć w tradycyjnej wymurówce ogniotrwałej.
• Sypkie wypełnienie izolacyjne do pieców i instalacji chemicznych, szczególnie do złożonych przestrzeni i obszarów trudno dostępnych.
• Materiał do ograniczania przepływu lub filtrowania gorących gazów.
• Wysokotemperaturowa izolacja elektryczna lub bariera akustyczna.
• Włókno zbrojeniowe do betonów, zapraw ogniotrwałych, kompozytów i do produkcji kształtek ogniotrwałych metodą próżniową.

NAPISZ DO NAS
OBSŁUGA ZAPYTAŃ
08:00 – 16:00
KONTAKT
KONTAKT
TELEFON
+48 451 000 186
MAIL
biuro@disinsulation.com
office@disinsulation.com
ADRES
DIS Insulation Spółka Cywilna
Osiedle pod lasem 5G/23
87-640 Czernikowo
NIP: 8792735200
Copyright © 2022