MATY BIODEGRADOWALNE BIODIS 1260

Maty BIODIS 1260 są wykonana na bazie biodegradowalnych włókien krzemianów ziem alkalicznych. Produkty te nie oddziałują szkodliwie na zdrowie.
Cechą charakterystyczną tych włókien jest ich niska biotrwałość w płynach ustrojowych człowieka i w następstwie wyłączenie ich z klasyfikacji rakotwórczej Unii Europejskiej, przy równoczesnym zachowaniu zalet materiałów włóknistych.

Temperatura klasyfikacyjna tych mat to 1260 °C.

Wszystkie gatunki mat izolacyjnych (wysokotemperaturowych) posiadają tą samą doskonałą stabilność chemiczna jak ich surowce, z których są wyprodukowane, czyli włókna ceramiczne.
Posiadają doskonałą wytrzymałość zarówno przed jak i po wygrzewaniu. Maja wyjątkowe właściwości izolacyjności akustycznej jak i termicznej.

FUNKCJE:
• niska przewodność cieplna,
• bardzo wysoka wytrzymałość temperaturowa
• odporność na szok termiczny,
• pochłanianie dźwięku,
• nie zanieczyszcza atmosfery,

ZASTOSOWANIE:
• wymurówki włókniste pieców i kotłów,
• uszczelnianie szpar pieców i szczelin dylatacyjnych,
• uszczelki włazów i drzwi pieców,
• izolacja wózków piecowych,
• ekrany przeciwpożarowe i izolacja akustyczna,
• izolacja wysokotemperaturowych reaktorów i turbin,
• filtracja wysokotemperaturowa,
• niezastąpiony lekki materiał dla firm wykonujących remonty pieców przemysłowych.

NAPISZ DO NAS
OBSŁUGA ZAPYTAŃ
08:00 – 16:00
KONTAKT
KONTAKT
TELEFON
+48 451 000 186
MAIL
biuro@disinsulation.com
office@disinsulation.com
ADRES
DIS Insulation Spółka Cywilna
Osiedle pod lasem 5G/23
87-640 Czernikowo
NIP: 8792735200
Copyright © 2022